→ We speak electric !

FACEM

→ Punem ideile si firele cap la cap si ne activam toate resursele pentru a inchide circuitul cu succes.

→ Avem competentele si organizarea sa asiguram intreg procesul tehnic de la proiectare pana la punere in functiune.

→ Operam cu siguranta si in cunostinta de cauza.

→ Facem doar lucruri pentru care suntem foarte bine calificati si avem toate certificarile necesare pentru lucrurile pe care le facem. Suntem ingineri electronisti, energeticieni, electrotehnisti cu certificari de Manager de Proiect si Diriginte de santier.

→ In permanenta ne specializam si ne perfectionam.

→ WATT UNIT este certificata ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 27001/2018, ISO 50001/2019 si ANRE – tip Bp.

Ca unitate de profesionisti, oferim servicii intr-o multitudine de domenii:

Ca promotori si dezvoltatori de sisteme electrice integrate, vizam infrastructura, cladirile si proiectele industriale care implica investitii majore pe termen lung. Nicio lucrare nu e prea mare. Ne incarcam cu sarcini complexe si ne stimuleaza provocarea sistemelor electrice fara hibe sau inhibitii.

Suntem specializati in proiectare de:
• instalatii electrice pentru cladiri;
• instalatii electrice industriale, control industrial si automatizari, SCADA;
• iluminat stradal si ambiental;
• instalatii de paratrasnet;
• instalatii electrice bazate pe surse regenerabile;
• case inteligente;
• sisteme de gestiune integrate a cladirilor;
• instalatii sanitare, termice, incalzire/racire si climatizare locala.

Partener Autorizat al Schneider Electric Romania, Watt Unit proiecteaza si produce tablouri electrice in conformitate
cu SR EN 60439.1. Tablourile executate de noi indeplinesc cele zece teste ale standardului:
1. examinarea ansamblului;
2. incercarea dielectrica sau verificarea rezistentei de izolatie;
3. verificarea masurilor de protectie si a continuitatii electrice a circuitelor de protectie;
4. verificarea limitelor de incalzire;
5. verificarea proprietatilor dielectrice;
6. verificarea tinerii la curentii de scurtcircuit;
7. verificarea eficacitatii circuitului de protectie;
8. verificarea distantelor de izolare in aer, a distantelor de izolare pe suprafata
9. verificarea functionarii mecanice;
10. verificarea gradului de protectie; (teste asigurate de producatorii echipamentelor).

Watt Unit proiecteaza si executa:

Tablouri electrice de distributie 800A- 4000 A:
– in conformitate cu SR EN 61439-1;
– sistem functional sau universal;
– structuri si carcase metalice;
– extensibile prin asociere si coloane;
– aparatura modulara;
– IP 30, 31, 40, 54, 55.

Tablouri electrice de distributie pana la 800A:
– in conformitate cu SR EN 60439-1;
– sistem functional sau universal;
– carcase metalice sau policarbonat, structuri metalice;
– extensibile prin scociere si coloane;
– aparatura modulara;
– IP 30, 31, 40, 54, 55.

Tablouri electrice AAR (anclansare automata a rezervei):
– comutarea automata intre doua sau trei surse de alimentare (JT si MT);
– securitate in exploatare (interblocaje mecanice si electrice);
– accesibilitate totala pentru verificari si reglaje.

Tablouri electrice pentru compensarea energiei reactive:
– baterii automatizare in trepte;
– condensatori uscati, ecologici;
– contactori pentru condesatoare;
– regulator automat al treptelor;
– afisaj electronic.

Tablouri electrice pentru monitorizarea energiei electrice:
– masuratori cu analizoare de retea de joasa tensiune.

Tablouri electrice pentru control industrial si automatizari:
– sistem functional sau universal;
– carcase metalice sau policarbonat, structuri metalice;
– extensibile prin scociere si coloane;
– IP 30,31, 40, 54, 55, 67.

Tablouri electrice pentru aplicatii dedicate:
– instalatii de ridicat (inclusiv domeniul naval);
– statii de pompare;
– statii de epurare;
– mori de vant;
– instalatii de ventilatie.

Dirigintele de santier:
– verifica proiectele si calitatea acestora;
– constata eventuale lipsuri si solicita lamuriri/completari proiectantului;
– verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;
– verifica existenta autorizatiei de construire;
– urmareste executia constructiei in conformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiet de sarcini, caluze contractuale etc;
– participa la selectia executantilor si a furnizorilor pentru echipamentele si materialele necesare executarii proiectului;
– ofera asistenta si consultanta tehnica atat beneficiarului cat si executantului;
– organizeaza si guverneaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;
– intocmeste procesele verbale de faze (semnarea lor de catre toti factorii implicati);
– urmareste executia lucrarilor in conformitate cu programul atasat contractului;
– verifica si aproba situatiile de plata/certificatele de plata;
– verifica si accepta Ordinelor de Variatie conform cerintelor Inginerului / Beneficiarului;
– participa la receptiile partiale si totale ale lucrarilor executate;
– stabileste responsabili si urmareste rezolvarea eventualelor obiectiuni de la receptia lucrarilor;
– asigura respectarea procedurilor de securitate pe santier;
– mentine relatiile cu subcontractantii si cu autoritatile locale;
– urmareste respectarea tehnologiei de executie.

Dirigintele de santier raspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de materiale de executarea unor lucrari de calitate.

Manager proiect:
– este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect;
– propune, alege si adapteaza setul de proceduri si formulare (metodologia) de proiect dupa care se va derula proiectul;
– supravegheaza desfasurarea saptamanala a proiectului si gestioneaza echipa proiectului (formata din furnizori contractati si personalul beneficiarului);
– participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
– este responsabil pentru managementul proiectului – organizational si conceptual;
– asigura o comunicare adecvata, discutii si feedback dintre diferiti participanti la acest proiect;
– intocmeste planuri detaliate de lucru lunare (grafic de executie) si monitorizeaza respectarea implementarii acestora;
– asigura executarea la timp a activitatilor;
– organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;
– supravegheaza desfasurarea activitatilor conform planului de lucru;
– faciliteaza cooperarea dintre participantii in proiect;
– realizeaza lucrari si studii de specialitate în functie de expertiza personala;
– managerul de proiect trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti: timp, cerinte, cost, nivel de calitate etc;
– managerul de proiect organizeaza si deruleaza proiectul conform standardelor de management de proiect si a legislatiei in vigoare:
1. organizarea si derularea proiectului: initierea, planificarea, monitorizarea si inchiderea proiectului (Project Integration Management);
2. specificarea livrabilelor si managementul cerintelor, planificarea si obtinerea acceptantelor (Scope Management);
3. realizarea si managementul graficului de executie (Time Management);
4. realizarea si managementul bugetului (Cost Management);
5. asigurarea si controlul calitatii livrabilelor, verificarea si inspectarea livrabilelor (Quality Management);
6. organizeaza colectarea, distribuirea, arhivarea informatiei, organizarea intalnirilor de proiect, obtinerea minutelor (PV) de proiect, raportarea starii proiectului (Communication Management);
7. identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor (Risk Management);
8. organizeaza si face managementul echipei de proiect (HR Management);
9. organizeaza achizitiile in proiect (selectia si contractarea furnizorilor) si face managementul contractelor incheiate (Procurement Management).

Sari la conținut